موتور ایران ترکیه سوریه فارسی همکاری

موتور: ایران ترکیه سوریه فارسی همکاری اردوغان رییس جمهور رجب طیب اردوغان

گت بلاگز اخبار حوادث تصاویر ، آغاز طرح آرامش و امنیت شبانه تهران

طرح آرامش و امنیت شبانه پایتخت کشور عزیزمان ایران از شامگاه دیروز دوشنبه با حضور سردار حسین رحیمی فرمانده انتظامی پایتخت کشور عزیزمان ایران بزرگ شروع شد. این ط

تصاویر ، آغاز طرح آرامش و امنیت شبانه تهران

آغاز طرح آرامش و امنیت شبانه تهران/تصاویر

عبارات مهم : امنیت

طرح آرامش و امنیت شبانه پایتخت کشور عزیزمان ایران از شامگاه دیروز دوشنبه با حضور سردار حسین رحیمی فرمانده انتظامی پایتخت کشور عزیزمان ایران بزرگ شروع شد. این طرح با همکاری صدها نیروی پلیس تخصصی و یگان های عملیاتی در حال اجرا است.

تصاویر ، آغاز طرح آرامش و امنیت شبانه تهران

طرح آرامش و امنیت شبانه پایتخت کشور عزیزمان ایران از شامگاه دیروز دوشنبه با حضور سردار حسین رحیمی فرمانده انتظامی پایتخت کشور عزیزمان ایران بزرگ شروع شد. این ط

تصاویر ، آغاز طرح آرامش و امنیت شبانه تهران

طرح آرامش و امنیت شبانه پایتخت کشور عزیزمان ایران از شامگاه دیروز دوشنبه با حضور سردار حسین رحیمی فرمانده انتظامی پایتخت کشور عزیزمان ایران بزرگ شروع شد. این ط

تصاویر ، آغاز طرح آرامش و امنیت شبانه تهران

ایرنا

واژه های کلیدی: امنیت | ایران | تخصصی | تهران | شبانه | اخبار حوادث

تصاویر ، آغاز طرح آرامش و امنیت شبانه تهران

تصاویر ، آغاز طرح آرامش و امنیت شبانه تهران

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs