موتور ایران ترکیه سوریه فارسی همکاری

موتور: ایران ترکیه سوریه فارسی همکاری اردوغان رییس جمهور رجب طیب اردوغان

گت بلاگز اخبار حوادث مدیر یکی از مدارس روستاهای گمیشان خودکشی کرد

فرماندار گمیشان از خودکشی مدیر مدرسه یکی از روستاهای گمیشان به علت افسردگی خبر داد.

مدیر یکی از مدارس روستاهای گمیشان خودکشی کرد

مدیر یکی از مدارس روستاهای گمیشان خودکشی کرد

عبارات مهم : مدرسه

فرماندار گمیشان از خودکشی مدیر مدرسه یکی از روستاهای گمیشان به علت افسردگی خبر داد.

امیرشیر توماج در گفتگو با مهر اظهار کرد: روز پنجشنبه مدیرمدرسه یکی از روستاهای شمال گمیشان اقدام به حلق آویزکردن خوددرمدرسه می کند که منجر به فوت وی می شود.

مدیر یکی از مدارس روستاهای گمیشان خودکشی کرد

وی افزود: این مدیر مدرسه یک فرد ۴۵ ساله متاهل و دارای دوفرزند بوده است.

فرماندار گمیشان ادامه داد: به گفته پزشکان این فرد از افسردگی حاد زحمت می برده است.

فرماندار گمیشان از خودکشی مدیر مدرسه یکی از روستاهای گمیشان به علت افسردگی خبر داد.

واژه های کلیدی: مدرسه | خودکشی | افسردگی | فرماندار | اخبار حوادث

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs